Lagring av energi

The Storing Company

En startup som utvecklar teknik för energilagring i det lokala samhället. 

Solenergi behöver oftast lagras för att göra nytta för oss människor på ett bra sätt. I länder med årstidsvariationer, behöver energin dessutom lagras under längre tidsperioder än vad som är effektivt för tex. litiumjonbatterier. Teknik för att lagra med lägre förluster över tid är att föredra. The Storing Company AB utvecklar en av dessa idéer kring kostnadseffektiv lagring. Tekniken kommer att marknadsföras när patentarbetet är klart.

© Copyright Eunell AB