Solceller

Lönsamt från dag ett!

Eunell Solar

Ett ungt företag som ska verka som katalysator för att främja omställningen till förnybart.

Eunell Solar AB:s mål är att, under devisen ”Solel till alla”, främja omställningen till förnybart, främst inom solenergiområdet. Företaget hjälper till med allt från projektering till kompletta solcellsanläggningar och infrastruktur för laddning av bilar. Ibland som avlastning åt elinstallationsföretag och andra solcellsentreprenörer. Ibland direkt till slutkund, som företag, offentlig förvaltning, föreningar och privatpersoner. Arbetet sker företrädesvis i Skaraborg med omnejd. Eunell Solar AB har även varit delaktig i anläggningar från Skåne till Dalarna och är partner med KP Sverige AB.

Vad väntar vi på?

  • Allt som behövs till omställningen finns.
  • Energin flödar från solen dagligen.
  • Av den energi som passerar jordklotet behöver mänskligheten endast en minimal bråkdel.
  • Den minimala bråkdelen energi räcker mer än väl till all mänsklig aktivitet.
  • Solenergi från solceller är lönsamt från dag ett.

© Copyright Eunell AB